2000 » 2013

Pobudnica projekta, producentka izobraževalnega programa ter predavateljica

Kreativna šola je poleg Rdeče Galerije en prvih projektov v produkciji društva Atelje 2050. Projekt ponuja preko 40 izobraževalnih programov s področja risanja, slikanja, fotografije, grafičnega, industrijskega ter modnega oblikovanja, kreativnega pisanja, glasbene produkcije, DJjanja ter videa in VJanja in v času svojega delovanja postane najbolj prepoznavna alternativa formalnemu izobraževanju.

Poleg tečajev in seminarjev program ponuja tudi letne programe risanja in slikanja, modnega oblikovanja, industrijskega oblikovanja in glasbene produkcije ter dvoletni program oblikovanja ter računalniške grafike.

Na podlagi vse večjega zanimanja po ustvarjalnih programih za najmlajše leta 2004 nastane tudi vzporedni program Mala Kreativna šola, preko katerega pokrivamo program ustvarjalnih programov Mestnih Knjižnic Ljubljane, Mladinskih četrtnih centrov ter vsakoletnih ustvarjalnih počitniških programov v Moderni Galeriji.

»  Projekt je delno sofinanciran s strani MOL – Mestna občina Ljubljana, Ministrstva za kulturo RS ter Urada RS za mladino.

Več iz referenc ...