O projektu

Prostovolno delo na področju foto dokumentacije dogodkov v sklopu Parade Ponosa 2018 ter oblikovanje znaka za prepoznavnost uradne foto ekipe ter aplikacija na T-shirt.

Obseg dela: fotografiranje dogodkov in digitalna obdelava fotografij, oblikovanje simbola
Orodja: Adobe Photoshop, Illustrator

Naročnik

Društvo Parada Ponosa
Maj – Julij 2018

Spletna stran