O projektu

Fotografiranje zaključnega dogodka - testiranja raket, ustvarjenih na Poletni akademiji za otroke in najstnike v sklopu zavoda Kersnikova in društva Rampa.

Obseg dela: fotografiranje, obdelava fotografij …
Orodja: Canon EOS 90D, Adobe Photoshop

Naročnik

Zavod Kersnikova + RampaLab
Avgust 2022

Spletna stran