O projektu

Oblikovanje predstavitvene brošure - zgibanke.

Obseg dela: ureditev materialov, oblikovanje brošure ter priprava za tisk.
Orodja: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Poleg oblikovanja smo naročniku pripravili tudi oblikovne predloge, ter izpeljali izobraževanje po meri in potrebah naročnika za nadaljnje samostojno delo na področju priprave promocijskih tiskovin.

Naročnik

MAOP računalniški inženiring d.o.o. Ljubljana
Oktober 2012

Spletna stran