O projektu

Oblikovanje promocijskihskih materialovza cirkuško gledališki festival Klovnbuf 2022.

Obseg dela: ilustracija nosilnega motiva festivala, oblikovanje plakata in programske zgibanke ter priprava promocijskega materiala za objave na družabnih medijih.
Orodja: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign …

Naročnik

Zavod Bufeto
Maj 2022

Spletna stran