O projektu

Fotografska raziskovanja / pomlad 2021

Obseg dela: fotografija
Orodja: Canon EOS 90D, Adobe Photoshop

Naročnik

Osebni projekt
Pomlad 2021