O projektu

Čas nežnosti

Muzeum 25 let

Zasnova, režija in vizualna podoba: Barbara Novakovič
Plesalki: Mateja Rebolj , Ana Kolenc
Glasba: Joseph Haydn, Simfonija št. 22 v Es-duru, »Filozof«; Gal Škrjanec Skaberne
Oblikovanje svetlobe: Hotimir Knific
Oblikovanje scenskega elementa in izdelava: Meta Kojc
Fotografija in oblikovanje: Mojca Gorjan

Produkcija: Muzeum, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo
Koprodukcija: Zavod En-Knap
V sodelovanju s Španskimi borci – Centrom kulture v Mostah

Premiera: januar/februar 2021, Španski borci, center kulture v Mostah

Obseg dela: fotografiranje in digitalna obdelava fotografij
Orodja: Adobe Photoshop

Naročnik

Muzeum, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo
December 2020